مسیر جاری : صفحه اصلی/مقالات/سبک زندگی با رویکرد سلامت
آخرین مقالات - سبک زندگی با رویکرد سلامت
توصیه‌ها و مراقبت‌های دوران بارداری
در هفته بیست و ششم بارداری، وزن كودک شما كمی كمتر از 900 گرم و طول بدن او از سر تا پاشنه پا حدود 35.5 سانتی متر است. عصب‌های گوش او در حال تكامل هستند كه در نتیجه به صداهای مختلف بهتر پاسخ می دهد. ادامه مقاله ...
توصیه‌ها و مراقبت‌های دوران بارداری
در هفته بیست و پنجم بارداری، اندازه كودک شما از سر تا پاشنه پا حدود 34.3 سانتی متر شده است. وزن او (كه حدود 680 گرم است) خیلی زیاد به نظر نمی رسد اما او به زودی كمی بافت چربی می آورد و قیافه باریك و نحیف او تغییر خواهد كرد، ادامه مقاله ...
توصیه‌ها و مراقبت‌های دوران بارداری
در هفته بیست و چهارم بارداری، كودک شما به سرعت در حال رشد است و وزن او حدود 110 گرم نسبت به هفته قبل (كه تنها كمی بیشتر از 450 گرم وزن داشت) زیادتر شده است. از آنجا كه طول بدن او به حدود 30 سانتی متر رسیده، در داخل رحم شما به صورت خمیده قرار گرفته است ادامه مقاله ...
توصیه‌ها و مراقبت‌های دوران بارداری
در هفته بیست و سوم بارداری، طول بدن كودک شما بیشتر از 29.2 سانتی متر و وزن او بیش از 450 گرم است. پوست او قرمز و چروك خورده است. رگهای خونی در ریه او در حال رشد هستند تا او را برای تنفس آماده كنند. ادامه مقاله ...
توصیه‌ها و مراقبت‌های دوران بارداری
در هفته بیست و دوم بارداری، وزن كودک شما حدود 340 گرم و اندازه او تقریبا 26.6 سانتی متر است. ابروها و پلک‌های او كامل شده اند. و مسلما شما حركتهای او را احساس می كنید. كودك شما به برنامه روزانه و كارهایی كه ممكن است داشته باشید توجه نمی كند؛ ادامه مقاله ...
توصیه‌ها و مراقبت‌های دوران بارداری
در هفته بیست و یکم بارداری، وزن كودک شما به 320 گرم رسیده است. طول بدن او نیز از فرق سر تا باسن برابر 16.5 سانتی متر و از فرق سر تا پاشنه پا به صورت كشیده و صاف حدود 25 سانتی متر است. ادامه مقاله ...
توصیه‌ها و مراقبت‌های دوران بارداری
در هفته بیستم بارداری، وزن كودک شما حدود 260 گرم و اندازه او حدود 15 سانتیمتر (تقریبا اندازه یك كدوسبز كوچک) می باشد. دستها و پاهای او در موقعیت صحیح نسبت به یكدیگر و همچنین نسبت به كل بدن او قرار دارند. ادامه مقاله ...
توصیه‌ها و مراقبت‌های دوران بارداری
در هفته نوزدهم بارداری، وزن كودک شما حدود 260 گرم و اندازه او حدود 15 سانتیمتر (تقریبا اندازه یك كدوسبز كوچک) می باشد. دستها و پاهای او در موقعیت صحیح نسبت به یكدیگر و همچنین نسبت به كل بدن او قرار دارند. ادامه مقاله ...
توصیه‌ها و مراقبت‌های دوران بارداری
در هفته هجدهم بارداری، اندازه كودک شما تقریبا 14 سانتی متر (تقریبا به اندازه یك سیب زمینی بزرگ) و وزن او حدود 220 گرم است. او مشغول خم كردن دستها و پاهایش است و شما به تدریج این حركات را بیشتر و بیشتر احساس خواهید كرد. ادامه مقاله ...
توصیه‌ها و مراقبت‌های دوران بارداری
در هفته هفدهم بارداری، وزن كودک شما حدود 155 گرم و اندازه او حدود 12.7 سانتی متر است؛ تقریبا به اندازه یك پیاز بزرگ. او می تواند مفصل‌های خود را تكان دهد و اسكلت او كه تاكنون به صورت غضروف نرم بود آرام آرام به استخوان تبدیل می‌شود. ادامه مقاله ...
توصیه‌ها و مراقبت‌های دوران بارداری
در هفته شانزدهم بارداری، کودک شما با طولی به اندازه 11 سانتی متر و وزنی حدود 110 گرم به اندازه یك گلابی بزرگ شده است! با این حال در سه هفته آینده او به سرعت رشد خواهد كرد؛ وزن او دو برابر شده و چند سانتی متر به طول او اضافه خواهد شد. ادامه مقاله ...
توصیه‌ها و مراقبت‌های دوران بارداری
در هفته پانزدهم بارداری، طول بدن كودك شما از فرق سر تا پا حدود 10 سانتی متر، و وزن او در حدود 80 گرم است. كودك شما اكنون عملیات دم و بازدم را با مایع آمنیوتیك (به جای هوا) انجام می‌دهد كه به رشد كیسه های هوا در ریه های او كمك می كند. ادامه مقاله ...
توصیه‌ها و مراقبت‌های دوران بارداری
در هفته چهاردهم بارداری، اندازه كودک شما از سر تا پا در حدود 8.9 سانتی متر و تقریبا به اندازه یک لیمو است و حدود 60 گرم وزن دارد. بدن او سریعتر از سر او رشد می كند و سر او اكنون بر روی یک گردن خوش تركیب تر قرار گرفته است! ادامه مقاله ...
توصیه‌ها و مراقبت‌های دوران بارداری
هر چند در هفته سیزدهم بارداری كودک شما هنوز خیلی كوچک است، اما احتمالا شكم شما به زودی به قدری بزرگ خواهد شد كه همه خواهند فهمید شما باردار هستید! در واقع اكنون كودك شما از فرق سر تا انتهای بدن، حدود 7.5 سانتی متر یعنی به اندازه یك میگوی بزرگ! ادامه مقاله ...
توصیه‌ها و مراقبت‌های دوران بارداری
در هفته دوازدهم بارداری، اندازه كودك شما به حدود 5 سانتی متر یعنی تقریبا اندازه یک لیموترش رسیده است و حدود 15 گرم وزن دارد. صورت او به صورت یك انسان كامل شباهت بیشتری دارد. چشمهایش كه در ابتدا در دو طرف صورت او شكل گرفته بودند، ادامه مقاله ...
توصیه‌ها و مراقبت‌های دوران بارداری
در هفته یازدهم بارداری، كودک شما به اندازه یک انجیر است و بدن او كاملا شكل گرفته است؛ حدود 3.8 سانتی متر طول و حدود هشت گرم وزن دارد. پوست او هنوز شفاف است و به همین خاطر می توان اكثر رگهای خونی او را به وضوح دید. ادامه مقاله ...
توصیه‌ها و مراقبت‌های دوران بارداری
در هفته دهم بارداری، اندازه رحم شما دوبرابر شده است. قبل از حامله شدن، رحم شما به اندازه یك گلابی بود. در این هفته، اندازه آن در حدود یك گریپ فروت می شود. در معاینه بعدی توسط پزشک، ممكن است بتوانید به كمک گوشی طبی كه پزشك بر روی شكم شما حركت می دهد، ادامه مقاله ...
توصیه‌ها و مراقبت‌های دوران بارداری
در هفته نهم بارداری، اندازه كودك شما در حدود 2.5 سانتی متر (حدود اندازه یك دانه انگور) است و وزن او در حدود چند گرم است، اما از آنجا كه ساختار فیزیكی بدن او شكل گرفته است، آمادگی آن را دارد كه به سرعت وزن اضافه كند. او هر روز به یك انسان كامل شبیه‌تر می‌شود. ادامه مقاله ...
توصیه‌ها و مراقبت‌های دوران بارداری
در هفته هشتم بارداری، وزن شما چندان افزایش پیدا نكرده است، اما مسلما برخی اندامهای شما (مثل سینه ها) در حال رشد هستند. شما به زودی به سوتین های بزرگتری نیاز خواهید داشت. همچنین ممكن است اندازه دور كمر شما نیز افزایش یابد، ادامه مقاله ...
توصیه‌ها و مراقبت‌های دوران بارداری
در هفته هفتم بارداری، كودک شما هنوز یك دم كوچك دارد (كه در واقع استخوان دنبالچه است) و در هفته های بعدی از بین خواهد رفت. اما این دم، تنها قسمتی است كه با رشد كودك شما، كوچكتر می شود. اكنون كودك شما تقریبا 1.2 سانتی متر (به اندازه یك تمشک) است، ادامه مقاله ...
تبلیغات