مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/ تربیت و مشاوره/دوست و دوست یابی /با كدام گروه نبايد همنشيني كرد؟
نمایش پرسش و پاسخ 295 : تعداد بازدید
پرسش :

با كدام گروه نبايد همنشيني كرد؟پاسخ :

از احاديث رهبران راستين استفاده مي‌شود كه نبايد با گروههايي، مثل دروغگو، نابخرد، گناهكار، بخيل و ترسو همنشيني كرد. امامان پاك«عليهم السلام»، از جمله علي«عليه السلام» در نهج البلاغه دليل بدي معاشرت با اين گروهها را بيان فرموده‌اند، آن حضرت مي‌فرمايد:«پسرم! از دوستي با احمق بپرهيز؛ زيرا مي‌خواهد به تو سودي رساند، اما تو را دچار زيان مي‌كند. از دوستي با بخيل بپرهيز، زيرا آنچه را كه سخت به آن نياز داري؛ از تو دريغ مي‌كند. و از دوستي با بدكار و گناهكار خود داري كن؛ چون با اندك بهايي ترا مي‌فروشد. و از دوستي با دروغگو بپرهيز؛ زيرا كه او مثل سراب است؛ دور را براي تو نزديك و نزديك را دور مي‌نماياند».(1)
روشن است كه اين جواب در محدوده اخلاق و پرستش مطرح شده مي‌باشد، وگرنه كساني هستند كه آنان نيز شايسته معاشرت نيستند. براي مثال افرادي كه در دين انسان ترديد آفريني مي‌كنند و به تخريب ايمان مي‌پردازند. البته در صورتي كه ياراي تحقيق و پاسخ دادن داشته باشيم، زمينه رشد ما تأمين مي‌گردد؛ اما در غير اين صورت بايد ارتباط را محدود نمود.
پی نوشت:
1) نهج البلاغه، كلمات قصار، شماره 38.
eporsesh.com