مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/ تربیت و مشاوره/دوست و دوست یابی /چه راه حل هايي براي جلوگيري از دوستيهاي نامشروع بين دخترها و پسرها در جامعه وجود دارد؟
نمایش پرسش و پاسخ 264 : تعداد بازدید
پرسش :

چه راه حل هايي براي جلوگيري از دوستيهاي نامشروع بين دخترها و پسرها در جامعه وجود دارد؟پاسخ :

در اين موارد اقدامات گوناگوني متناسب با وضعيت فرهنگي، اخلاقي و اقتصادي افراد بايد انجام داد. آنچه به طوركلي مي‌توان در اين جا يادآور شد اقدام به نكات زير است:
الف) تلاش در جهت ايجاد فضاي معنوي و سالم در محيط جامعه و دانشگاه، به گونه‌اي كه زمينه پيدايش اين روابط رابه حداقل ممكن برساند.
ب ) انجام نصيحت مشفقانه و امر به معروف و نهي از منكر به گونه‌اي جذّاب و مؤثر.
ج ) در جريان قراردادن خانواده‌هاي اين افراد؛ البته با رعايت مصالح آنان و دقت در اين كه اين مسأله به آبروريزي ومفسده بزرگ‌ترنيانجامد.
د ) در صورت نصيحت ناپذيري فرد و گسترش روابط نادرست، بايد وي را به كميته انضباطي معرفي كرد البته اينمسأله در مورد كساني است كه قصد اصلاح و توبه نداشته و محيط را آلوده مي‌سازند.
ه ) مهم‌ترين راه حل، ازدواج و ايجاد شرايط آن است كه نيازمند برنامه‌ريزي‌هاي كلان براي جوانان جامعه مي‌باشد.
eporsesh.com