مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/ تربیت و مشاوره/دوست و دوست یابی /راه بدست آوردن دوست و روش دوستي هاي پايدار چيست ؟
نمایش پرسش و پاسخ 340 : تعداد بازدید
پرسش :

راه بدست آوردن دوست و روش دوستي هاي پايدار چيست ؟پاسخ :

براي دوست‌ يابي و جلب نظر ديگران، راهنمايي‌هايي چند ارائه مي‌گردد :
1- با ديگران آن گونه برخورد كنيد كه دوست داريد با شما برخورد شود.
2 ـ گشاده رو باشيد و در سلام كردن بر ديگران پيشي گيريد.
3 ـ ادب و نزاكت را در برخوردها حفظ كنيد.
4 ـ با حسن نظر به محيط و اطراف خود بنگريد.
ضمنا، كتاب «آئين دوست يابي» از ديل كارنگي را مطالعه كنيد.