مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/ تربیت و مشاوره/دوست و دوست یابی /چه كنم كه محبت ديگران را به خود جلب كنم ؟
نمایش پرسش و پاسخ 339 : تعداد بازدید
پرسش :

چه كنم كه محبت ديگران را به خود جلب كنم ؟پاسخ :

از روايات به دست مي‌آيد كه رعايت اموري چند موجب جلب محبت ديگران است از جمله:
1- دين‌داري،
2- افتادگي و تواضع،
3- بخشندگي،
4- خوشخويي (چهره شاد و روي باز)،
5- مهرباني و اظهار دوستي به ديگران،
6- دل بركندن از آن چه مردم دارند (طماع نبودن)،
7- رعايت انصاف در معاشرت با ديگران،
8- كمك مالي به ديگران در سختي و خوشي (مانند قرض‌دادن)،
9- وفاداري.
براي آگاهي بيشتر ر.ك: ميزان الحكمه، ج 1، احاديث 3045 - 3060 .
eporsesh.com