مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/ تربیت و مشاوره/دوست و دوست یابی /چه وقت بر انسان تكليف مي شود كه با كسي قهر و قطع رابطه كند؟
نمایش پرسش و پاسخ 310 : تعداد بازدید
پرسش :

چه وقت بر انسان تكليف مي شود كه با كسي قهر و قطع رابطه كند؟پاسخ :

يكي از اموري كه در روايات اسلامي خيلي مذمت شده مسأله قهر كردن مسلمان با برادر مسلمان است . به طوري كه در كتاب ميزان الحكمه (ج 13, ص 6616 به بعد) حدود 25 روايت در مذمت اين كار نقل شده است كه ما به ذكر يكي از آنها بسنده مي كنيم . پيامبر خدا فرمود: هر دو مسلماني كه با هم قهر كنند و سه روز به قهر خود ادامه دهند و آشتي نكنند هر دو از اسلام بيرون روند و ميان آنان هيچ پيوند ديني نباشد و هر كدام از آنها پيش از ديگري با برادرش حرف بزند, در روز حسابرسي جلوتر به بهشت رود. البته منظور از خروج از اسلام اين نيست كه كافر و مرتد گردند و احكام ارتداد بر آنها اجرا گردد بلكه مراد اين است كه از مسلماني كامل عملي خارج شده اندو اسلامشان ناقص گشته است .
ترك مراوده اهل ايمان آن چنان مذموم و ناپسند است كه در وصيت «مفضّل» است كه گويد: از حضرت صادق(ع) شنيدم مي‌فرمود: هيچ دو مردي از روي قهر از يكديگر جدا نمي‌شوند مگر اين كه يكي از آن دو سزاوار بيزاري [خدا و رسولش از وي] و لعنت گردد و چه بسا كه هر دو سزاوار آن شوند. «مُعتّب» (از دوستان مخصوص آن حضرت) عرض كرد: خدا مرا فداي تو سازد، آن كه ظالم است اين سزاي اوست، مظلوم چه گناهي دارد؟ فرمود: براي آن كه برادر خود را به آشتي و پيوند با خود نمي‌خواند و از گفتار او چشم‌پوشي نمي‌كند و آن را نشنيده نمي‌گيرد. از پدرم شنيدم كه فرمود: هرگاه دو تن با هم ستيزه كنند و يكي به ديگري تعدي كند بايد آن كه مظلوم است نزد آن ديگري رود و به او گويد: اي برادر من ستمكارم و تقصير با من است تا جدايي و قهر از ميانشان برطرف شود، خداي تعالي حاكم عادل است و داد مظلوم از ظالم مي‌ستاند» (كافي، ج 2، ص 343 - وسائل‌الشيعه، ج 8، ص 584)
جدايي برادران ايماني موجب خشم خداوند و شادي شياطين است. بنابراين لازم است پيروان سيره اهل‌بيت عصمت و طهارت(ع) در اين امور بينديشند و اجازه ندهند دوستي و الفت با برادران به كينه و قهر كردن و جدايي بيانجامد و چنان چه گاهي كدورت و رنجش و قهري پيش آمد، خود را بر آن دارند كه در رفع آن بكوشند و بر يكديگر پيشي گيرند.
بنابراين در هيچ حالي جايز نيست كه انسان با برادر مسلمان خود براي پيش از سه روز قطع رابطه نمايد مخصوصا كه نوع قهر و آشتي ها براساس امور دنيوي است. بلي گاهي به خاطر دين و خدا انسان مجبور مي شود با كسي قطع رابطه كند مثل قطع رابطه با كفار آن مسأله ديگري است.
eporsesh.com