مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/ تربیت و مشاوره/دوست و دوست یابی /من امسال با يكي از همكلاسي هايم دوست شدم البته او يك دختر عادي است و من خيلي به او دل بسته شده ام به طوري كه وقتي در كنار او هستم احساس لذت مي كنم و فكر مي كردم حالت جنب شدن به من دست مي دهد از آنجا كه من خيلي او را دوست دارم و رابطه من با او مانند رابطه عاشق و معشوق است و اين بين دو دختر رخ داده است من بايد چه كار كنم ؟
نمایش پرسش و پاسخ 167 : تعداد بازدید
پرسش :

من امسال با يكي از همكلاسي هايم دوست شدم البته او يك دختر عادي است و من خيلي به او دل بسته شده ام به طوري كه وقتي در كنار او هستم احساس لذت مي كنم و فكر مي كردم حالت جنب شدن به من دست مي دهد از آنجا كه من خيلي او را دوست دارم و رابطه من با او مانند رابطه عاشق و معشوق است و اين بين دو دختر رخ داده است من بايد چه كار كنم ؟پاسخ :

حصول جنابت در بانوان به دو طريق است: الف) دخول، ب ) خروج مني. البته هر مايعي كه از زنان خارج شود، مني نيست. تنها ترشحاتي كه در اوج لذت جنسي خارج مي‌گردد، حكم مني را دارد.
ملاعبه يعني بازي و شوخي‌هايي كه به تحريك غريزه جنسي انجام مي‌گيرد و موجب احساس خوشايندي و لذت جنسي مي‌گردد. گاهي پس از آن مايع سفيد رنگي خارج مي شود، كه آن مايع گر چه از روي شهوت و احساس لذت خارج شده، ولي مادامي كه علائم مني را نداشته باشد (مذي) ناميده مي‌شود و پاك است و هيچ يك از احكام مني بر آن مترتب نمي‌شود. علائم مني عبارتند از:
1- مايعي كه خارج مي‌شود از روي شهوت و همراه با ارضاء كامل باشد.
2- با فشار و جستن بيرون مي‌ريزد (در زنان لازم نيست با جستن بيرون آيد).
3- بدن پس از آن كمي سست مي‌شود.
بنابراين ترشحاتي كه با اندكي شهوت و خوشايندي خارج مي‌شود پاك است و غسل ندارد ولي مايعي كه همراه با اوج شهوت (ارگاسم) از زن خارج مي‌شود حكم مني را دارد و موجب جنابت است. اما رطوبت‌هايي كه غالبا هنگام برانگيختگي جنسي خارج مي‌شود پاك است مگر آنكه به حد (ارگاسم) برسد و بدن همراه آن سستي پيدا كند. در اين جا ذكر يك قاعده كلي نيز مفيد است و آن اينكه تا زماني كه يقين به خروج مني و يا رسيدن به آن حالت نهايي نباشد حكم جنابت جاري نمي‌گردد. بنابراين به مجرد اينكه رطوبتي از بدن خارج شد و يا هيجاني در بدن به وجود آمد جنابت حاصل نشده است.
به نظر مي رسد رابطه دوستي و دل بستگي شما به دوست سال جديدتان از حد معمول و عادي خارج شده است و به شكل افراط گونه اي استمرار پيدا كرده است كه بايد گفت اين يك زنگ خطري است براي سلامتي جسمي و رواني شما و هر چه سريع تر بايد كنترل شود و به سطح معمول و عادي تنزل يابد زيرا چه بسا از نظر شرعي چنين ارتباط نزديك و احساس لذت شديد كه به حالت جنب شدن منجر مي شود يا به آن حالت نزديك مي شود، صحيح و مشروع نباشد. اين گونه ارتباط ها در چنين سطح و اندازه فقط در روابط با همسر شرعي خود جايز و صحيح است و نه با هيچ فرد ديگري هر چند آن فرد، دختري هم سن و سال خود باشد و اگر نگوييم آگاهانه، حداقل به طور ناخود آگاه در صدد تأمين و پاسخ دادن به نيازهاي غريزه جنسي برآمده ايد و با گام گذاشتن در اين مسير و گسترش ارتباط خود با دوست خود چه بسا به تدريج آگاهانه وارد صحنه اي شويد كه بيرون آمدن از آن مشكل باشد و مبتلا به برخي عوارض و پيامدهاي سوء آن شويد بنابراين توصيه مي شود با عمل به راهكارهاي زير از مهلكه آن نجات يابيد:
1- طي يك برنامه تدريجا روابط خودرا با وي به حداقل ممكن برسانيد.
2- در صورتي كه با همديگر هم اتاق هستيد از يكديگر جدا شويد يا حداقل كنار همديگر استراحت نكنيد و نخوابيد.
3- در كلاس درس نيز نزديك همديگر ننشينيد.
4- سعي كنيد به وي فكر نكنيد و ذهنتان را به سوي وي متوجه نسازيد.
5- دوستان مختلف و متعددي را براي خود شناسايي كنيد و با آنها طرح دوستي بريزيد و نخواسته باشيد با فرد مورد نظر يا فرد ديگري به عنوان تنها دوست خود ارتباط داشته باشيد.
6- با تمركز روي برخي نقاط ضعف وي به تدريج از محبت و علاقه شديدتان به وي بكاهيد.
7- به عواقب سوء و پيامدهاي ناگوار اينگونه ارتباط هاي خارج از محدوده شرع و گناه بودن آن بيانديشيد.
8- چنين رابطه شديد و در حد عاشق و معشوقي خود با وي را گناه و معصيت تلقي نماييد و با ياد آوردن عظمت و بزرگي خداوند به كاهش آن بپردازيد.
در پايان لازم است از اين كه صادقانه و خالصانه اين مشكل و مسأله را با ما در ميان گذاشتيد و در پي راه كارهاي مقابله آن برآمديد كمال تشكر و قدرداني را داريم و شما را مي ستاييم.
eporsesh.com