مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/ تربیت و مشاوره/دوست و دوست یابی /چگونه مي توان دوستان خوبي پيدا كرد؟
نمایش پرسش و پاسخ 408 : تعداد بازدید
پرسش :

چگونه مي توان دوستان خوبي پيدا كرد؟پاسخ :

علل ضعف شما در دوست يابي و ارتباط با ديگران زود رنجي و احتمالا الگوهاي رفتاري بوده است اين خصوصيت ريشه در دوران كودكي و رفتارهاي خانواده دارد كه البته تجزيه و تحليل آن با روشهاي علمي كاري سودمند است ولي آنچه كه از تحليل گذشته سودمندتر است شناخت آينده و اخذ تصميم صحيح براي وصول به اهداف است آدمي فقط ساخته محيط خانواده و اطرافيان نيست، بلكه اراده انساني از عوامل بسيار مهمي است كه مي‌تواند همهگذشته‌ها را تحت تاثير قرار دهد و شرايط را دگرگون سازد. مهم اراده كردن و خواستن است به نظر ما مشكل شما باور نداشتن خود است و از همين جهت در برخوردها احساس ضعف كرده و همواره همان پيش ساخته ها، خود را نشان مي‌دهند. شما هيچ مشكلي جز باور كردن خود نداريد. چرا خود را كمتر از ديگران مي‌بينيد؟ شما بحمداللّه‌ با اين استعداد كه داريد مي‌توانيد به گونه‌اي باشيد كه ديگران براي دوستي با شما مسابقه بدهند. بنابراين توصيه ما اين استكه خود را باور كنيد و به خود اعتماد داشته باشيد و با توكل بر خداوند براي ايده‌هاي خود تلاش كنيد.
منگر آنكه تو حقيري يا ضعيف بنگـر اندر همت خود اي شريف
مـرغ را پــر مي‌بـرد تا آشـيـان پر مردم همت است اين را بدان
شما براي رسيدن به اين هدف مقطعي (يعني دوست يابي ) تنها به يك باور نياز داريد، اين هدف كه سهل است شما به اهدافي بزرگ و بزرگتر بيانديش و براي رسيدن به آن بكوش كه خواستن توانستن است.
توصيه‌ها:
1- ارتباط خود را با خداوند محكم كنيد و با نماز و حتي بجاي آوردن نوافل و دعا پايگاه روحي خود را مستحكم‌تر سازيد.
2- در مجالس و محافل عمومي شركت كنيد و از اين بابت هيچ نگراني به خود راه ندهيد.
3- شب‌ها به هنگام آرامش در بستر اين جملات را با خود زمزمه كنيد من قادر هستم بر زود رنجي خود غلبه نمايم و آن را در هم بشكنم. من اين دشمن را از سر راه خود بر خواهم داشت و آن را نابود خواهم كرد. خداوند به من كمك خواهد كرد تا دوستاني خوب و صميمي پيدا كنم. البته ذكر يك نكته نيز در پايان ضروري است و آن اينكه دوستيها همواره به سود انسان تمام نمي‌شود گرچه دوست خوب، بسيار خوب است ولي دوست بد نيز بسيار بد است. اميدآن داريم كه با درايت و خردمندي و هنري كه در شما سراغ داريم در روزهاي آينده شاهد ارتباط گرم و صميمي شما با دوستان خوبتان باشيم.
براي بالا بردن ظرفيت خود به امور زير توجه داشته باشيد:
الف) در انتقاد دروني از خود زياده روي نكنيد.
ب ) افكار منفي خود را كنترل نموده و به خود باز خورد بدهيد.
ج ) همواره در مسائل موضع انفعالي نگيريد و همه تقصيرها را به گردن خود نيندازيد.
د ) مقداري به جسارت ورزي و جرأت آموزي اجتماعي بپردازيد. براي اين كار ورزش ها و رقابت هاي جمعي مفيد است. براي موفقيت در دوستي‌ها نيز لازم است:
- پيش از هر چيز هدف از دوستيابي را مشخص كنيد.
- دوستان را متناسب با ملاك هاي صحيح و محاسبه شده برگزينيد.
- با دوستان به گونه‌اي رفتار كنيد كه دوست داريد با شما عمل كنند.
- در دوستي‌هاي خود با ديگران حدود معيني را رعايت نموده و از افراط و تفريط بپرهيزيد. مثلا در روابط دوستانه به شوخي‌هاي زننده يا چنان‌كه در روايت است به بيان همه اسرار خويش نپردازيد. زيرا چه بسا همان دوستان روزي دشمن شما گردند و در رابطه با دشمنان نيز حدودي را بايد مراعات نمود زيرا چه بسا زماني زمينه دوستي با آنان فراهم گردد.
- علل رنجش دوستان از خود را بررسي و در رفع آنها بكوشيد.
در برخورد با مشكلات در درجه اول انسان بايد به گونه‌اي از نظر روحي خود را تقويت كند كه آماده استقبال از هر دشواري باشد و از ناملايمات زندگي همچون كامرواييهايش استقبال نموده و آنها را عامل بدبختي و رنج و اندوه به حساب نياورد، برخورد انفعالي و حسرت‌بار در برخورد با مشكلات زندگي انسان را به سرعت از پاي در مي‌آورد و دنيا را چون سياهچالي سرد و تاريك مي‌نماياند، چنين روشي انسان را از همه‌جا وهمه چيز مأيوس ساخته و همه روزنه‌هاي اميد را به روي او مي‌بندد و از جنبش و تحرك در مسير بهسازي وضع خويش باز مي‌دارد. برعكس برخورد فعال در برابر مشكلات، اراده انسان را نيرومند و پولادين مي‌سازد، به انسان نشاط و قوت فكري و جسمي مي‌بخشد و در پناه آن مي‌تواند بر امواج سهمناك مشكلات شنا كند و طوفان‌هاي مرگبار را با قدرت هرچه تمام‌تر درنوردد تا به ساحل نجات و پيروزي باريابد. بنابر اين هر اندازه مشكلات شما افزون باشد مطمئن باشيد كه با ارادهو روحيه قوي به راحتي مي‌توانيد بر آنها فايق آييد و بر همه ناملايمات لبخند زنيد. يكي از دستورات بسيار عالي و سازنده اسلام اين است كه در مسايل زندگي خود هماره به زيردست و تهيدست‌تر از خود و كساني كه در رنج و فشار بيشتري هستند بنگريد، اين مسأله از نظر رواني بسياري از فشارهاي ناشي از برخورد با مشكلات را كاهش مي‌دهد و راه تحمل آنها را هموار مي‌سازد، نعمتهايي را كه خداوند بزرگ به انسان ارزاني داشته و ديگري از آنها محروماست را به خاطر مي‌آورد و انسان را شكرگزار نعمتهاي حق تعالي و راضي به مشيت او مي‌سازد. برعكس اگر انسان همواره به كساني نظر افكند كه در نظر وي زندگي بهتري دارند، رنج و ناراحتي‌اش افزون مي‌شود و در خود احساس كمبود مي‌كند، در نتيجه زندگي برايش سرد و تاريك شده و همه را خوشبخت و خود را تيره بخت مي‌بيند، در حالي كه چه بسا پشت پرده ظاهري خوشبختي ديگران هزارگونه تيره‌بختي نهفته و آن سوي نگران بختي ظاهر خويشسفيد بختي و سعادت مكنون و مبطون است. مطمئن باشيد بسياري هستند كه در وضعيتي بسيار اسفناك‌تر از شما زندگي مي‌كنند و چنان با مشكلات دست و پنجه نرم مي‌كنند كه گويي قهرمان بزرگ مصاف با دشوارترين صحنه‌هاي زندگي‌اند و در عين حال همواره در پيشگاه خداوند پيشاني شكر به خاك مي‌سايند، چنانكه گويي خداوند سراسر زندگي آنان را غرق در نعمت و خوشبختي نموده است.
نكته ديگري كه بايد بدان توجه داشت اين است كه اساسا سعادت و خوشبختي غير از خوشيهاي گذران چند روزه دنيا و رسيدن به آرزوها و آمال دنيايي است، بسياري در اين جهان كامروا و كامياب زيستند اما چون چشم از جهان فرو بستند و به سراي جاودان پا نهادند همه تيره بختيهايي كه هرگز انديشه آن را نمي‌كردند به سويشان روي آورد و چون فرشته مرگ صاعقه‌وار بر سرشان فرود آمد به خوبي دريافتند كه اين چند صباح هيچ بود و پوچ وزندگي حقيقي همان سراي جاويد آخرت است چنان كه قرآن فرموده: «و لدارالاخره لهي الحيوان» و در آن تنها مايه سعادت اعمال و كردار نيك و خداپسندانه است كه دستشان از آن تهي است. آنگاه با حسرت و اندوه فراوان بايد همه چيز را رها كنند و تا ابد در هلاك و خسران و نگون بختي بسوزند و بسازند، در مقابل كساني در اين چند روزه دنيا براي رضاي خدا مشكلات را تحمل مي‌كنند و چون چشم به سوي جهان ابديت مي‌گشايند با بشارت‌هاي ملايك آسمان روبرو مي‌شوند و در برابر چند روزي تحمل دشواريها پاداشي جاودان و سرمدي مي‌بينند، چنانكه اميرالمؤمنين(ع) فرمودند: «صبروا اياما قصيره اعقبتهم راحه طويله» . بنابر اين اگر شما براي رضاي خداوند اين مشكلات را تحمل نموده و دربرابر آنها صبر و پايداري مي‌ورزيد، نه تنها نبايد نگران باشيد، بلكه بايد به شما تبريك گفت كه از آزمايش بزرگ الهي سرافراز بيرون آمده و در برابر هر ناخوشي، خداوند نعمتي به شماخواهد داد كه آرزو مي‌كنيد اي كاش مشكلات بيشتري را تحمل مي‌كردم و اي كاش شكر و بردباري افزونتري مي‌ورزيدم تا پاداش بيشتري نيز دريافت مي‌داشتم.
eporsesh.com