مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/ تربیت و مشاوره/دوست و دوست یابی /راه انتخاب دوست شايسته چيست؟
نمایش پرسش و پاسخ 333 : تعداد بازدید
پرسش :

راه انتخاب دوست شايسته چيست؟پاسخ :

در مورد دوستي بايد ابتدا نتايج و ثمرات آن را بررسي نمود. اصل كلي در ميان برادران ديني اين است كه با يكديگرالفت، صميميت و رابطه دوستانه داشته و براي رضاي خداوند يكديگر را دوست بدارند. چنين الفتي مايه كمال وسعادت است؛ ولي اگر انسان، به دلايلي دوستي با شخصي را صلاح ندانست، هيچ الزامي نيست كه با وي رفاقت كند، هر چند طرف مقابل بر پيوند دوستي اصرار ورزد. البته در اين صورت هم بايد به گونه‌اي خود را كنار بكشد كه زمينه‌هاي انس و دوستي در آينده، به كلي از ميان نرود. رفت و آمد و يا معاشرت با افرادي كه نماز نمي‌خوانند و ترك معاشرت نيز موجب تنبه و آگاهي آنها نمي‌شود اشكال ندارد؛ حتي اگر احتمال مي‌دهيد كه با رفت و آمد و معاشرتمي‌توانيد آنها را به نماز و ساير واجبات تشويق كنيد، بهتر است كه با آنها قطع رابطه نكنيد.